Сградата

Комплекс "Крепежни изделия" АД е индустриален парк, който е произвеждал всякакви видове крепежни елементи в огромен мащаб според икономическия план на страната по време на Комунистическия период в България. След Промените през 1989г. комплексът е преструктуриран и производствения процес е намален до мащаб, който е ефективен от икономическа гледна точка. Останалата част от имотите се отдават под наем за други производствени или логистични дейности.

Wrapper

Местоположение
Местоположение

Комплекс „Крепежни изделия“ АД е с административен адрес: гр. Пловдив 4004, ул. „Кукленско шосе“ 15. Намира се в южната индустриална зона, на 3 км. от центъра на гр. Пловдив, в близост до митницата и околовръстния път.

Wrapper 2

Properties