За нас

Недвижими имоти „Евротур” са имоти, собственост на групата от фирми „Евротур”, основните от които са дружествата: „Вест 2015" ООД, „Евротур Груп” АД, „Евротур Релакс Сат ТВ” ООД и „Евротур София” ЕООД. 

През годините 1994 – 2007 г. „Ест” АД е основен участник в телекомуникационния сектор на българския пазар чрез кабелния оператор "Евротур Сат ТВ" АД /с търговската марка ЕстНет/, който специализира в предлагането на „тройната услуга” – кабелна телевизия, интернет и телефон. След окрупняването на сектора дружеството излиза от пазара на телекомуникациите и се съсредоточава в сектора на недвижимите имоти. Инвестира в два бизнес центъра в гр. София. На 13 януари 2009г. Разрешение за ползване получава първият от тях – Бизнес център „Евротур”, с инвестиция от 9 млн. лева, а на 5 август 2010 г. такова получава и Бизнес център „Евротур 2”. През следващите години дружеството планира нови инвестиции в строителство на недвижими имоти, следвайки успешния си модел на работа до момента.