• Бизнес Център "Евротур"

    Офиси клас А в гр. София

  • БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ЕВРОТУР 2"

    Офиси и апартаменти в центъра на гр. София

  • КОМПЛЕКС "КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ" АД

    Индустриални площи в гр. Пловдив

За нас

Недвижими имоти „Евротур” са имоти, собственост на групата от фирми „Евротур”, основните от които са дружествата: „Вест 2015" ООД, „Евротур Груп” АД и „Евротур Релакс Сат ТВ” ООД.

През годините 1994 – 2007 г. групата от фирми „Евротур” са основен участник в телекомуникационния сектор на българския пазар чрез кабелния оператор "Евротур Сат ТВ" АД /с търговската марка ЕстНет/, който специализира в предлагането на „тройната услуга” – кабелна телевизия, интернет и телефон. След окрупняването на сектора дружествата излизат от пазара на телекомуникациите и се съсредоточават в сектора на недвижимите имоти. Инвестират в два бизнес центъра в гр. София. На 13 януари 2009 г. Разрешение за ползване получава първият от тях – Бизнес център „Евротур”, а на 5 август 2010 г. такова получава и Бизнес център „Евротур 2”. През следващите години дружествата планират нови инвестиции в строителство на недвижими имоти, следвайки успешния си модел на работа до момента.

"Евротур Груп" АД е бенефициент по схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Схемата ще помогне на дружеството да остане конкурентно на пазара и ще даде ключова възможност за ликвидност, с която същото да остане коректно в плащанията към своите партньори и контрагенти.

НАШИТЕ НАЕМАТЕЛИ

Адрес:
Бизнес център "Евротур", ет. 1, офис 2
Ул. Михаил Тенев 12, София 1784, България
Електронна поща:
office @ evroturrealestate.com
Тел .:
+359 888 699 810
+359 2 970 48 48