Склад 17

Заедно с % идеалните части. Сутеренният етаж е с височина 5 m. и разполага с видеонаблюдение, охрана и пожароизвестителна система. Цената е без ДДС и е без таксата за поддръжка на имота от 0,60 EUR / кв.м. без ДДС. Складът е под номер 1 в приложената схема на сутерена.

Град: София
Адрес: Ул. Михаил Тенев 12
Етаж: -1
Площ: 152.85
Неразделена площ: 10.57 %
Застроена площ: 80.82
Наемна цена: 290,00 EUR / месец
Статус: Обслужване
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503

Склад 16

Сутеренният етаж е с височина 5 m. и разполага с видеонаблюдение, охрана и пожароизвестителна система. Цената е без ДДС и не включва такса за поддръжка от 0,60 EUR / кв.м. без ДДС на месец. Стаята има отделен вход, който е пред гаражната врата за автомобилен достъп до сутерена.

Град: София
Адрес: Ул. Михаил Тенев 12
Етаж: -1
Площ: 23.96
Цялата зона: 23.96
Наемна цена: 100,00 EUR / месец
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503

Склад 09

Заедно с % идеалните части. Приземният етаж е с височина 5 m. и разполага с видеонаблюдение, охрана и пожароизвестителна система.

Град: София
Адрес: Ул. Михаил Тенев 12
Етаж: -1
Площ: 92.58
Неразделена площ: 6.20 %
Застроена площ: 42.57
Наемна цена: 170,00 EUR / месец
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503

Склад 08

Заедно с % идеалните части. Приземният етаж е с височина 5 m. и разполага с видеонаблюдение, охрана и пожароизвестителна система.

Град: София
Адрес: Ул. Михаил Тенев 12
Етаж: -1
Площ: 32.53
Неразделена площ: 2.25 %
Застроена площ: 17.20
Наемна цена: 70,00 EUR / месец
Статус: Обслужване
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503

Техническа стая 03

Заедно с % идеалните части. Височина на помещението - 2,2 m. Приземният етаж е с височина 5 m. и разполага с видеонаблюдение, охрана и пожароизвестителна система.

Град: София
Адрес: Ул. Михаил Тенев 12
Етаж: -1
Площ: 35.88
Неразделена площ: 2.40 %
Застроена площ: 16.50
Наемна цена: 100,00 EUR / месец
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503

Техническа стая 02

Заедно с % идеалните части. Височина на помещението - 2,6 m. Приземният етаж е с височина 5 m. и разполага с видеонаблюдение, охрана и пожароизвестителна система.

Град: София
Адрес: Ул. Михаил Тенев 12
Етаж: -1
Площ: 36.23
Неразделена площ: 2.43 %
Застроена площ: 16.66
Наемна цена: 70,00 EUR / месец
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503

Магазин 08

Ресторантът е с лице на ул. Поп Богомил и се състои от зала, санитарни помещения и складово помещение в мазето с директен достъп от магазина. Цената е без ДДС и е без такса за поддръжка и управление на сградата 0,5 евро / кв. m без ДДС.

Град: София
Адрес: 1 "Поп Богомил" Св.
Сграда Тяло: Б
Етаж: 0
Площ: 65.06
Неразделена площ: 1.15 %
Площ на допълнителните стаи: 12.41
Изградени Площ: 40.77
Наемна цена: 350,00 EUR / месец
Продажна цена: 85 000,00 EUR
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503
Допълнителна стая: Складово помещение 8

Магазин 07

Магазинът е с лице на ул. Поп Богомил и се състои от търговска зона, санитарни помещения и складово помещение в сутерена с директен достъп от магазина. Цената е без ДДС и е без такса за поддръжка и управление на сградата 0,5 евро / кв. m без ДДС.

Град: София
Адрес: 1 "Поп Богомил" Св.
Изграждане на тяло: Б
Етаж: 0
Площ: 34.17
Неразделена площ: 1.15 %
Площ на допълнителните стаи: 12.75
Застроена площ: 14.90
Наемна цена: 100,00 EUR / месец
Продажна цена: 45 000,00 EUR
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503
Допълнителна стая: Складово помещение 7

Магазин 06

Магазинът е с лице на ул. Поп Богомил и се състои от търговска зона, санитарни помещения и складово помещение в мазето с директен достъп от магазина. Цената е без ДДС и е без такса за обслужване на поддръжката и управлението на сградата 0,5 евро / кв. m без ДДС.

Град: София
Адрес: 1 "Поп Богомил" Св.
Изграждане на тяло: Б
Етаж: 0
Площ: 57.08
Неразделена площ:1.92 %
Площ на допълнителните стаи: 13.21
Застроена площ: 32.80
Наемна цена: 200,00 EUR / месец
Продажна цена: 75 000,00 EUR
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503
Допълнителна стая: Складово помещение 6

Магазин 04

Магазинът е с лице на ул. Раковски и ул. Поп Богомил и се състои от търговска зона, санитарни помещения и складово помещение в сутерена с директен достъп от магазина. Цената е без ДДС и е без такса за поддръжка и управление на сградата 0,5 евро / кв. m без ДДС.

Град: София
Адрес: 1 "Поп Богомил" Св.
Изграждане на тяло: A
Етаж: 0
Площ: 59.83
Неразделена площ: 2.01 %
Площ на допълнителните стаи: 21.47
Застроена площ: 31.36
Наемна цена: 500,00 EUR / месец
Продажна цена: 78 000,00 EUR
Лице за контакт: Гергана Петрова
Телефон: +359 888 354 503
Допълнителна стая: Складово помещение 4