КОМПЛЕКС "КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ" АД

Индустриална земя в Пловдив

Сградата

Комплекс "Крепежни изделия" АД е индустриален парк, който е произвеждал всякакви видове крепежни елементи в огромен мащаб според икономическия план на страната по време на Комунистическия период в България.

След Промените през 1989г. комплексът е преструктуриран и производствения процес е намален до мащаб, който е ефективен от икономическа гледна точка. Останалата част от имотите се отдават под наем за други производствени или логистични дейности.

Снимки

Местоположение
Инфраструктура
Комплекс „Крепежни изделия“ АД е с административен адрес: гр. Пловдив 4004, ул. „Кукленско шосе“ 15. Намира се в южната индустриална зона, на 3 км. от центъра на гр. Пловдив, в близост до митницата и околовръстния път.
Коплекс „Крепежни изделия“ е индустриален парк, който разполага с цялата инфраструктура, необходима за всеки един вид производство:
  • Вътрешна пътна инфраструктура;
  • Енергийна инфраструктура – собствена газоцентрала, както и всякакъв вид електроенергия
  • Захранване с питейна и производствена вода;
  • Собствена пречиствателна станция;
  • Собствен индустриален жп коловоз, свързан с мрежата на БДЖ;
  • Две заведения за бързо хранене;
  • Непосредствен достъп до Агенция Митници – гр. Пловдив (с адрес ул. „Кукленско шосе“ 32)

Наличност

Коплекс „Крепежни изделия“ АД разполага с общо 128 дка в ПУП, разделени на самостоятелни парцели – застроени и незастроени, различни по вид, площ и цена, които могат да бъдат предоставени за съответните цели. Незастроената площ е около 40 дка и може да бъде пригодена за специфичните нужди на всеки инвеститор. „Крепежни Изделия“ АД е публично дружество, което се търгува на Българската фондова борса под код 4KV. Последните документи можете да намерите на адрес: www.ki-bg.comЗа контакти:
  • тел: 02 / 970 48 52; моб: 0899 932557
  • имейл: r.kostov @ evroturrealestate.com

НАШИТЕ НАЕМАТЕЛИ

Адрес:
Бизнес център "Евротур", ет. 1, офис 2
Ул. Михаил Тенев 12, София 1784, България
Електронна поща:
office @ evroturrealestate.com
Тел .:
+359 888 699 810
+359 2 970 48 48