Бизнес Център "Евротур"

Бизнес център "Евротур", ет. 1, офис 2

Ул. Михаил Тенев 12, София 1784, България

Тел .: +359 888 699 810
Тел .: +359 2 970 48 48
Факс: +359 2 970 48 00
Имейл: office @ evroturrealestate.com

БИЗНЕС ЦЕНТЪР "ЕВРОТУР 2"

Бизнес център "Евротур 2", ет. 1, офис 3

Ул. Поп Богомил 1, София 1202, България

Тел .: +359 879 645 333
Тел .: +359 888 699 810
Тел .: +359 2 970 48 48
Факс: +359 2 970 48 00
Имейл: office @ evroturrealestate.com

НАШИТЕ НАЕМАТЕЛИ

Адрес:
Бизнес център "Евротур", ет. 1, офис 2
Ул. Михаил Тенев 12, София 1784, България
Електронна поща:
office @ evroturrealestate.com
Тел .:
+359 888 699 810
+359 2 970 48 48